preskoči na sadržaj

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik

 > O školi  > VIJEĆE  > ucenika
Vijeće učenika

Izvadak iz Statuta

Vijeće učenika

Izvadak iz Statuta škole:

Članak 155.
(1) Svi predsjednici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole.
(2) Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika vijeća učenika.
(3) Članovi vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika Škole.
(4) Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(6) O izboru predsjednika vijeća učenika Škole vodi se zapisnik. 

OVLASTI VIJEĆA UČENIKA

Članak 156.
Vijeće učenika: 
- priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju 
- izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
- predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
- surađuje kod donošenja kućnog reda

- pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima. 

NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA

Članak 157.
(1) Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika.
(2) Školski odbor, razredno i nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika vijeća učenika na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.


OGLASNA PLOČA
Natječaji za radna mjesta
OBILJEŽAVANJE
Za razrednike
OBRASCI

 

 
www.postani-student.hr
www.ncvvo.hr
www.asoo.hr
www.azoo.hr
www.mzos.hr
 
www.zuts.hr
www.htz.hr
 
www.mint.hr

 

CMS za škole logo
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik / Župska 2, HR-20000 Dubrovnik / ss-turisticka-ugostiteljska-du.skole.hr / ravnatelj@skole.hr
preskoči na navigaciju