preskoči na sadržaj

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik

 > O školi  > VIJEĆE  > roditelja

VIJEĆE RODITELJA

Izvadak iz Statuta škole:

Članak 163.
(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole. 

IZBOR ČLANOVA

Članak 164.
(1) Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih redova na početku školske godine biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole. 
(2) Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja. 
(3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(4) Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja rukovodi razrednik.


ZAPISNIK O IZBORIMA

Članak 165.
(1) Izbor roditelja u vijeće roditelja razrednici su dužni u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju. 
(2) Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA

Članak 166.

(1) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira predsjednik i zamjenik predsjednika vijeća roditelja. 
(2) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova. 
(3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.


OVLASTI VIJEĆA RODITELJA

Članak 167.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:
- u svezi s donošenjem i provođenjem školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada
- u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada
- u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
- u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
- u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u 
njihovu radu
- u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad
- u svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te
- obavlja druge poslove prema odredbama ovoga statuta i drugih općih akata Škole.


OGLASNA PLOČA
Natječaji za radna mjesta
OBILJEŽAVANJE
Za razrednike
OBRASCI

 

 
www.postani-student.hr
www.ncvvo.hr
www.asoo.hr
www.azoo.hr
www.mzos.hr
 
www.zuts.hr
www.htz.hr
 
www.mint.hr

 

CMS za škole logo
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik / Župska 2, HR-20000 Dubrovnik / ss-turisticka-ugostiteljska-du.skole.hr / ravnatelj@skole.hr
preskoči na navigaciju