2014-10-07 09:52:30

NASTAVAK OBRAZOVANJA

Za učenike koji su završili trogodišnje obrazovanje

Člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izmijenjen je članak  24. Zakona koji definira sljedeće:

1) Učenik koji je stekao nižu stručnu spremu ima pravo steći srednju školsku ili stručnu spremu nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.

 

2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka, kao i učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine, može u roku od godine dana od dana završetka  strukovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.

3) Ostvarivanje prava iz članka 1. 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita, a način i rokove polaganja  ispita utvrđuje nastavničko vijeće.

Učenik koji želi nastaviti svoje redovito obrazovanje dužan je u pisanom obliku priopćiti školi namjeru nastavka obrazovanja, a uz zahtjev priložiti preslike   razrednih svjedodžbi I., II. i III. razreda kao i preslik svjedodžbe o završnom ispitu.

Rok za predaju ZAHTJEVA  je  20. rujan 2013. god.

 


Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik