2021-03-24 19:53:53

E.C.A.S. - European Cultural Approaches at School - Erasmus+ projekt

Projekt "E.C.A.S. - Europski kulturni pristupi u školi", ima za cilj identificirati inovativnu i učinkovitu nastavnu metodologiju na temu promicanja i unapređenja turističke baštine ruralnih područja kroz aktivnosti međunarodne razmjene učenika.

Projekt nema za cilj samo jačanje znanja povezanih s obrazovnim programima, već i jačanje transverzalnih vještina, stranih jezika, kao i upotrebu digitalnih alata koji učenike uvode u sve digitaliziranije i inovativnije tržište rada.

Zbog pandemije COVID-19 projekt je bio u pripravnosti i nakon određenog vremena svi su članovi projekta imali online sastanak kako bi odlučili nastaviti s projektnim aktivnostima. Ukupna potpora koju je NA odobrila za ovaj projekt iznosi 93 680,00 EUR

Specifični ciljevi projekta su:

1) promicanje europskih vrijednosti povezanih s unapređenjem i zaštitom kulturne baštine za razvoj ruralnih područja kroz međunarodne aktivnosti razmjene učenika;

2) promicanje inovativnih strategija poučavanja, temeljenih na suradnji između obrazovnih institucija, usmjerenih na jačanje europskih ključnih kompetencija;

3) jačanje mekih vještina i znanja stranog jezika (engleskog) u usmenom i pismenom razumijevanju.

Projekt predviđa 4 kulturne razmjene u Hrvatskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj i Italiji.

U školama koje sudjeluju očekuje se poboljšanje predložene ponude obuke kroz aktivnosti usmjerene na internacionalizaciju kurikuluma, jačanje odnosa s područjem i stvaranjem interdisciplinarnih i transverzalnih prijedloga. Nadalje, "E.C.A.S." želi biti polazna točka za stvaranje međunarodne mreže instituta, stvorenih za širenje i dijeljenje zajedničkih europskih vrijednosti.

Partneri u projektu su: The I.I.S. R. Lotti - Umberto I  Italija (koordinator), Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik , Budapest center of engineering training Jozsef Oveges Secondary and Vocational Technical School  i rumunjska škola  Liceul Teoretic Tudor Arghezi.


Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik