2021-01-19 19:50:00

OBAVIJEST O POSTUPANJU U SLUČAJU POTRESA

Priložene su preporuke i upute o postupanju u slučaju potresa.


Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik