2020-04-21 14:17:00

REZULTATI UPITNIKA/ANKETE

U prilogu se nalaze rezultati ankete/upitnika provedene među roditeljima i učenicima, vezano za odvijanje nastave na daljinu.


Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik