2019-07-13 10:30:00

OBAVIJEST ZA LJETNU STRUČNU PRAKSU

Učenici su dužni potpisane i ovjerene radne mape ( dnevnike prakse ) i uputnice o obavljenoj ljetnoj stručnoj praksi osobno donijeti na uvid u Školu 28. kolovoza 2019. prema sljedećem rasporedu:

 

08:00 – 1d, 1e, 1f, 2f

08:30 – 1g, 2g, 2d

09:00 – 2e

 

Učenici 3d razreda dnevnike trebaju donijeti osobno 23. kolovoza 2019. u 8:00 sati.


Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik