2019-01-21 18:07:14

ZAPISNIK POVJERENSTVA S OTVARANJA PRISTIGLIH PONUDA ZA POZIV BROJ 5

Temeljem poziva broj 5 za organizaciju višednevne učioničke nastave u Grčku

KLASA: : 112-02/18-01/49  UR.BROJ: 2117/1-45-01-18-1 objavljenog na web stranici škole 18.12.2018. pristigle su tri ponude i to agencija:

1. Destinations F-TOURS

2. Platanus.

Povjerenstvo je 18. 1. 2019. otvorilo i pročitalo pristigle ponude te kao takve će ih predstaviti roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati u petak, 25. 1. 2019. u 17 sati za sljedeće razredne odjele 3a,3b i 3d.

Predstavnike agencija molimo da se odazovu ovom pozivu i roditeljima i nastavnicima prezentiraju svoju ponudu.

Zahvaljujemo agencijama na poslanim ponudama.


Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik