2018-11-16 16:24:00

OBAVIJEST - ŠUICA 2018.

Povjerenstvo je održalo satanak. Zapisnik možete vidjeti u prilogu.

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik

Župska 2

20000 Dubrovnik

 

KLASA: 112-02/18-01/45

URBROJ: 2117/1-45-01-08-2

Dubrovnik, 14. studenoga 2018. godine

 

 

Z A P I S N I K

sjednice  Povjerenstva za višednevnu terensku nastavu

 

Sjednica Povjerenstva za višednevnu terensku nastavu  Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik u Dubrovniku (dalje u tekstu: Povjerenstvo), održana 14. studenoga 2018. s početkom u 16. 30. u učionici.

 

Članovi povjerenstva:

Ana Butigan, predstavnik roditelja Krešimir Marković, nastavnik Ivica Vlahović, razrednik Barbara Di Ceglie, nastavnik Ivan Udženija, nastavnik Antonio Pjević, učenik

 

Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Usvajanje pristiglih ponuda na javni poziv  3/2018. Razno

 

S obzirom da je Ante Perušina, ravnatelj škole na službenom putu, Povjerenstvo donosi jednoglasnu odluku da nastavnik Krešimir Marković bude zamjenik predsjednika povjerenstva.

 

Konstatirano je da se sjednica može održati.

 

Za zapisničara je određen Ivan Udženija, nastavnik.

 

 

 

 

 

Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice                                                                                 

 

Zamjenik predsjednika povjerenstva pozdravlja sve nazočne i nakon kratkog izlaganja poziva nazočne na glasovanje o prvoj točki dnevnog reda.

 

1.1. Povjerenstvo donosi jednoglasnu

  

 

 

Usvaja se zapisnik s prethodne sjednice

 

 

Otvaranje pristiglih ponuda na javni poziv 311/2018.

 

Zamjenik predsjednika povjerenstva je na početku sjednice pročitao Javni poziv. Na javni poziv je pristigla jedna ponuda. Zamjenik predsjednika povjerenstva je otvorio ponudu, koju je dostavila turistička agencija Platanus d.o.o. iz Dubrovnika. Pristigla ponuda sadržava plan putovanja za učenike s cijenom višednevne terenske nastave

 

2.1.Povjerenstvo donosi jednoglasnu

 

                                                      ODLUKU

 

Pristigla ponuda turističke agencije Platanus d.o.o. iz Dudrovnika je usvojena, a  nastavnik voditelj i nastavnik pratitelj će zajedno s roditeljima na roditeljskom sastanku svih roditelja i učenika, koji idu na višednevnu terensku nastavu, nakon prezentacije navedenog putovanja, od strane putničke agencije odlučiti o pristigloj ponudi.

 

 

3. Razno

Nije bilo teme za raspravu.

 

 

Završeno u 16. 45

 

Zapisničar:                                   Zamjenik predsjednika povjerenstva

Ivan Udženija                                      Krešimir Marković


Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik