2018-09-16 22:49:14

OBAVIJEST

AUTOTAKSI ISPITNI CENTAR

 

Teorijska provjera znanja, vještina i sposobnosti za stjecanje početnih kvalifikacija za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima kojima se obavlja iznajmljivanje vozila s vozačem.

Odobreno od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

TERMINI  I  MJESTO  ODRŽAVANJA  ISPITA

Termin u studenom:  - utorak, 20. 11. 2018. u 15 sati

Mjesto održavanja ispita : Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Župska 2, Dubrovnik

PRIJAVA, ODJAVA  I  UVJETI  PRISTUPANJA  ISPITU

Cijena polaganja ispita iznosi 200 kuna.

PODACI ZA UPLATU:

TUŠ Dubrovnik

Župska 2

20 000 Dubrovnik

ŽIRO RAČUN ŠKOLE:    HR 9823400091110237573

POZIV NA BROJ: OIB POLAZNIKA

OPIS PLAĆANJA:   ISPIT ZA AUTOTAKSI VOZAČE

 

Polaganju ispita mogu pristupiti kandidati koji :

su ispit prijavili 48 sati prije ispita putem broja telefona: +385 20 640 426  ili  +385 98 366 518 uz sebe imaju važeći osobni dokument (osobna iskaznica) uz sebe imaju presliku Potvrde o uplati naknade od 200 kuna za polaganje ispita, presliku osobne iskaznice i vozačke dozvole

 

Ukoliko kandidat u roku 48 sati prije polaganja ispita ne obavijesti Školu o spriječenosti izlaska na ispit smatrat će se da ispit nije položio.

 

ISPITI,  LITERATURA  I  SVJEDODŽBE

 

Za polaganje ispita kandidati se pripremaju iz Kataloga pitanja i odgovora koje je izdalo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te ih je moguće preuzeti ako preuzmete niže navedeni priloženi dokument (Katalog pitanja autotaksi).

Teorijski dio ispita traje najviše dva nastavna sata odnosno 90 minuta. Ispit se sastoji od pitanja koja uključuju odabir između više ponuđenih odgovora i pitanja koja zahtijevaju izravan odgovor ili kombinacije tih dviju vrsta pitanja.

Kandidati koji su položili ispit Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti (SSO) o početnim kvalifikacijama za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima kojima se obavlja iznajmljivanje vozila sa vozačem kao posebni oblik prijevoza mogu preuzeti u Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik u roku 15 dana.


Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik