2017-02-22 16:19:07

Korisne poveznice za projekt

Erasmus+ Key Skills for European Union Hotel Staff

 

 

1. Platforma za učenje 12 europskih jezika za razinu A2/B1 i engleskog jezika B2/C1:

http://esolams.si/elearning/

2. Poveznica za projekt:

http://www.language4hotel.eu/

3. Digitalna aplikacija za recepciju koju možete preuzeti na:

http://2clix.net/frontdesk/

4. Smartphone aplikacija za digitalne mape:

http://www.2clix.eu/

 

 


Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik