Zadovoljna/zadovoljan sam svojim dosadašnjim radom i učenjem u školi: